Parteneriate

Asociația Salvați Dunărea și Delta

sdd-logo

 

Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta (SDD) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2004, în scopul protejării Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

De-a lungul timpului, SDD s-a impus printre instituțiile de protecția mediului din România prin acţiuni susţinute de advocacy și watchdog demonstrând prin rezultate concrete că poate oferi soluţii problemelor majore cu care se confruntă Delta Dunării. Sloganul sub care SDD își desfășoară activitatea este: “În luptă cu oamenii, pentru binele naturii și, în final, pentru binele oamenilor”.

Principalele activități ale Salvați Dunărea și Delta sunt:

 1. Iniţiază și implementează acţiuni pentru protejarea și conservarea întregului bazin al Dunării inferioare și al Deltei Dunării;
 2. Inițiază programe de informare și conștientizare a populaţiei pe teme de protecția mediului și sustenabilitate;
 3. Atrage resurse financiare pentru dezvoltarea de programe care se concentrează asupra protejării Dunarii, a Deltei Dunării, și a altor zone naturale protejate din România;
 4. Colaboreaza cu asociaţii şi cluburi neguvernamentale având ca profil protecţia  mediului înconjurător natural;
 5. Incurajează şi susţine cercetări independente axate pe problematica protecţiei ecosistemului Deltei Dunării, a Dunării și a mediului înconjurător în general;
 6. Acordă burse, finanţează proiecte de cercetare, stagii de documentare, organizează colocvii, seminarii şi conferinţe publice pe tematica protecției mediului înconjurător;
 7. Stabilește relaţii cu organizaţii similare din ţară şi strainătate în vederea promovării coerente şi unitare a obiectivelor privind protecţia mediului înconjurator şi, în mod special, a celor legate de salvarea ecosistemelor de tip deltaic.
 8. Colaboreaza cu autoriăţile statului român dar şi cu instituţiile internaţionale  interesate, în vederea realizării obiectivelor de salvare şi protejare a Deltei Dunării, a Dunarii si a mediului înconjurător.

 

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis

ecopolis (1)

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație nonguvernamentală înființată în 2009 cu scopul promovării principiilor dezvoltării durabile la nivelul politicilor publice din România. Raportat la problemele de mediu din țara noastră, Ecopolis își propune să intervină cât se poate de concret, dezvoltând și promovând politici publice-răspuns la aceste probleme. În paralel, Ecopolis, prin proiectele pe care le desfățoară, se implică în informarea și implicarea cetățenilor în procese decizionale locale, îi ajută pe aceștia la formularea unor soluții concrete pentru problemele din comunitățile lor.

 

Principalele activități ale organizației vizează monitorizarea instituțiilor de mediu și a legislației de mediu, participarea la procesele de decizie și reacționarea la nereguli întâlnite în instituțiile monitorizate și studii și cercetări pe subiecte de mediu. Pe lângă proiectele de cercetare ale organizației, echipa Ecopolis asigură secretariatul Coaliției pentru Mediu din România, cea mai vastă coaliție de organizații nonguvernamentale din sectorul societății civile (69 de membri) și oferă expertiză de mediu Platformei pentru București, o structură informala de peste 40 de organizații care luptă pentru protejarea patrimoniului natural și cultural al capitalei.

 

Centrul de Resurse pentru Participare Publică

logo1

Misiunea CeRe este de a acționa pentru ca deciziile publice să răspundă nevoilor și dorințelor actorilor sociali.

Ne-am născut din convingerea că hotărârile despre bunul mers ale unei comunităţi, fie ea oraş, comună sau chiar ţară, trebuie luate de cei care guvernează împreună cu cei care sunt afectați de respectivele hotărâri.

Pentru aceasta, noi, CeRe:

 1. Oferim constant instruire și consultanță în domeniul participării publicului la procesul decisional;
 2. Sprijinim organizații și grupuri de cetățeni în eforturile lor de advocacy;
 3. Prin programul de organizare comunitară, lucrăm direct cu cetățeni din Bucuresti pe care-i ajutăm să se constituie în organizații de cartier și să intervină în modul în care ne este administrat orașul;
 4. Facilităm procese participative de planificare la nivel local sau pe diferite domenii de interes și organizăm dezbateri pe teme relevante pentru societate;
 5. Ajutăm instituțiile publice și ONGurile să folosească metode inovative de participare publică și advocacy: Juriul Cetățenesc, Cafeneaua Publică, Grupul cetățenesc, Explorarea urbană, Monografia participativă;
 6. Colectăm povești de succes de participare publica și advocacy pe care le includem în Depozitele CeRe și apoi le premiem anual la Gala Premiilor Participării Publice;
 7. Scriem și promovăm manuale, cercetări și studii în domeniul participării publice;
 8. Susținem Coaliția ONGuri pentru Fonduri Structurale;
 9. Intervenim în cazuri de nerespectare a cadrului legislative și a principiilor democrației participative.