Carta Peisajului rural deltaic în Patrimoniul Universal UNESCO semnată de 21 de autorități publice locale și ONG-uri

21 de autorități publice locale și organizații neguvernamentale au semnat ieri, la Tulcea, Carta Peisajului rural deltaic în Patrimoniul Universal UNESCO prin care susțin introducerea meșteșugului realizării acoperișurilor din stuf în parimoniul imaterial UNESCO. Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului Stuful e beton! Initiațivă locală pentru protejarea peisajului tradițonal rural, implementat de Asociația Letea în UNESCO.

Farmecul și valoarea culturală a satelor din Delta Dunării sunt legate de meșteșugul acoperișului de stuf. Trebui să protejăm acest peisaj și să ajutăm oamenii să folosească stuful așa cum fac de sute de ani!”, consideră Costel Popa, președintele asociației Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis. De aceeași părere este și Ivan Patzaichin menționând că ”delta fără stuf, n-ar fi deltă!”.

Acordarea de subvenții pentru locanici în vederea refacerii sau renovării acoperișurilor din stuf reprezintă un prim pas necesar pentru protejarea meșteșugului, sunt de părere autoritățile locale prezente la eveniment. Deși stuful este o resursă importantă în Delta Dunării, acesta nu este folosit la adevăratul potențial. Suprafețele care pot fi recoltate nu sunt administrate în mod corespunzător, iar calitatea stufului a scăzut în timp. De asemenea, localnicii nu mai pot recolta stuf pentru uz gospodăresc, fără aviz de la ARBDD, fapt care îngreunează menținerea acoperișurilor tradiționale. Astfel, un acoperiș de stuf ajunge să coste cel puțin dublu față de alternative.

Semnare Carta, Tulcea

Grigore Baboianu, Guvernator ARBDD

Obiectivele Cartei Peisajului rural deltaic în Patrimoniul Universal UNESCO sunt:

 

Obiectivul Nr. 1

Suntem de acord cu respectarea arhitecturii locale, sprijinirea renovării și restaurării caselor și clădirilor cu valoare patrimonială și cu sancționarea celor care strică peisajul rural deltaic prin construcții nespecifice.
Avem convingerea că Regulamentul-cadru de urbanism pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării adoptat în urma cu 8 ani are nevoie de o analiză a efectelor pe care le-a avut până acum și o reînnoire a prevederilor și obligațiilor pe care le conține. Autoritățile responsabile de implementarea acestei politici sunt chemate să sprijine înfăptuirea acestui obiectiv.

Obiectivul Nr. 2

Demararea și susținerea introducerii meștesugului de construire a acoperișului deltaic din stuf în patrimoniul imaterial UNESCO. Va fi nu numai o recunoaștere a culturii și tradițiilor de locuire pescărești, ci și un sprijin direct pentru conservarea peisajului deltaic. Vor fi recunoscute astfel caracteristicile și binefacerile arhitecturii vernaculare, vor fi promovate materialele de construcție locale, meșteșugul și forța de muncă locală, comunitățile și oamenii Deltei vor avea de câștigat.

Obiectivul Nr. 3

Sprijin pentru restaurarea și renovarea caselor traditionale. Casele deltaice cu valoare arhitectonică și de patrimoniu au nevoie de sprijin pentru menținerea lor în viață. Includerea acestor priorități în cadrul programelor cu finanțarea europeană, astfel încât programele Comisiei Europene să contribuie în mod direct la conservarea peisajului cultural local.

Semnatarii documentului sunt:

 1. Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării
 2. Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea
 3. Primăria Chilia Veche
 4. Primăria Sfântu Gheorghe
 5. Primăria C.A Rosetti
 6. Primăria Pardina
 7. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării
 8. Asociatia Ivan Patzaichin – Mila 23
 9. Asociația de Ecoturism din România
 10. Societatea Ornitologica Română
 11. Asociația Les Herbes Folles, Festivalul Internațional de film despre Mediu și Oameni Pelicam
 12. Descoperă Delta Dunării
 13. Asociația Pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului LITORAL – DELTA DUNĂRII
 14. Asociația Ai Încredere
 15. Centrul de Resurse pentru Participare Publică
 16. Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis
 17. Asociația Patronatului Turismului din Delta Dunării
 18. Federaţia Organizaţiilor Producătorilor de Peşte din Delta Dunării
 19. Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea
 20. Consiliul Județean Tulcea

Proiectul Stuful e beton! Initiațivă locală pentru protejarea peisajului tradițonal rural este un proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Fondului ONG în România;

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: Loredana Pana, tel: 0729882603, loredana.pană@letea.eu